ביטולים והחזרות

ביטול עסקה/החלפת מוצר/זיכוי עסקה (עסקאות מקוונת שבוצעו באתר האינטרנט או באמצעות הטלפון מול נציגה) יוכל להתבצע מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים (14) מיום קבלת המוצר, החברה תהא רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
נוסף לכך, החברה רשאית לנכות מהעסקה עמלת סליקה ואת דמי המשלוח בהתאם לחוק.
הזכות לביטול עסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה לא תחול על מוצרים שהלקוח פתח את אריזתם המקורית, מוצרים שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהחברה נתנה את הסכמתה מראש.
במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, החברה תבצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן רק לאחר שהמוצר חזר למחסני החברה.
אם המוצר סופק ללקוח, חלה עליו חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה.
ביטול העסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור, לא יתבצע ביטול עסקה ללא החזרת החשבונית המקורית.
במידה והמוצר כבר יצא לשליחות ונמצא אצל חברת השליחויות מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח בין אם שילם אותם ובין אם לא, וכן במקרה ועדיין לא קיבל את המוצר.
במידה והמוצר עוד לא נשלח – הלקוח יזוכה גם על דמי המשלוח.
ביטול העסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה תקף רק כאשר הלקוח מקבל אישור מהחברה המפעילה באמצעות הודעה אלקטרונית או הודעה כתובה דרך הפלאפון על ביטול העסקה.
החברה המפעילה תהא רשאית לבטל את עסקה או את המכירה כולה או חלקה במקרים שנפלה טעות במחיר המוצר או בתיאור המוצר, אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין, במקרה של כוח עליון – פעולת מלחמה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע המכירה התקין, אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה (קיימת אפשרות של הצעת מוצר חלופי שווה ערך).
החברה ו/או הספק לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר, או תגובה אלרגית עבור רכיב שקיים במוצר.
הלקוח מתבקשת להשתמש במוצרים רק לשם מטרתם. אין להשתמש אם ידועה אלרגיה, על הלקוח לקרוא את הרכיבים לפני שימוש במוצר ולוודא שלא תתקבל תגובה אלרגית אליהם.
בעת קבלת זיכוי על העסקה, זיכוי זה יהיה תקף ל 6 חודשים ממועד ההחזרה, לאחר מועד זה לא יכובד הזיכוי. במידה והזיכוי אבד/נגנב/הושחת לא יוחלף הזיכוי ולא יתאפשר מתן זיכוי אחר ו/או פיצוי בגינו.
הזיכוי יינתן בהתאם למחיר ששולם בפועל.