עבור כל חבר שרשמתם ניתן לבחור מוצר אחד כמתנה מרשימה זאת (מקסימום 5 מתנות לכל טופס)

עבור טופס מלא של 5 חברים ניתן לבחור מתנה אחת מרשימה זאת